Francuskie Prawo tzw. „Zaufania do Ekonomii Numerycznej” (LCEN – Prawo Nr 2004-575 z dn. 21-go czerwca 2004) wymaga od edytorów stron internetowych sprecyzowania pewnej liczby informacji, do którego podporządkowujemy się w wielką przyjemnością.

 

Edytor strony internetowej :

Firma „ELOTHIA”, rue Dupetit Thouars Nr 47, 49-000 ANGERS, reprezentowana przez Pana Dominique Gentili. Telefon: 33 (0)6 18 27 21 55 (Kapitał: 100€ ; REGON:49519514100017)

 

Webmaster

Firma SiteWebPro, Chemin de Lavalm Nr 32, 69-230 Saint-Genis Laval Tel: 0033 (0)6 72 07 72 10, reprezentowana przez Pana Pascal Derathé (strona internetowa)

 

Porady Komunikacja i Marketing

www.michelfereira.com
74 rue Jean Jaurès
49127 St-Barthélémy d’Anjou

 

Hosting

Usługi hostingowe są oddane przez serwery firmy OVH 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.

 

Własność intelektualna

Wszelka niedozwolona reprodukcja lub dystrybucja całości lub części elementów i informacji zawartych na tej stronie jest zabroniona. Zawartość jest do dyspozycji dla użytku prywatnego a nie zbiorowego. Kod własności intelektualnej dozwalający, zgodnie z art. francuskiego prawa L. 122-5.2° i 3°a, z jednej strony, na „kopiowanie lub reprodukcję wyłącznie zarezerwowane na użytek prywatny osoby kopiującej i nie przeznaczonej do użytku zbiorowego”, i, z drugiej strony, na analizę i krótkie cytaty, używane w celu przykładu i ilustracji, „wszelka reprezentacja lub reprodukcja całościowa lub częściowa bez uprzedniej zgody autora lub jego legalnych reprezentantów jest zakazana” (art. Nr. L 122-4). Reprezentacja lub reprodukcja prowadzona jakimkolwiek sposobem, stanowiłaby plagiat sankcjonowany przez art. Nr L. 335-2 i następne artykuły francuskiego kodu własności intelektualnej

GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Prywatności)

Ochrona i używanie danych osobowych :
Użytkownicy, którzy złożyli na stronie informacje imienne mogą wymagać od administratora strony, komunikowanie dotyczących go informacji imiennych i poprawienia ich w danym przypadku, zgodnie z francuskim prawem Nr 78-17 z dn. 6-go stycznia z 1978 r., dotyczącym informatyki, plików i prywatności. Możliwe jest korzystanie z przysługującego prawa po zaadresowaniu pisma do edytora strony internetowej

Informacje imienne mogą być używane przez edytora w celu zaproponowania usług i/lub produktów i zapozniania się z usługami/produktami partnerów. Zostaną one komunikowane osobom trzecim wyłącznie w celu udostępnienia obsługi operacji lub usatysfakcjonowania legalnych zobowiązań. Każdy użytkownik może przeciwstawić się temu adresując pismo na podany powyżej adres.

Marki i logo, linki międzytekstowe

Wszelkie używanie jakichkolwiek nazw marki i logo obecnych na tej stronie, jest zabronione bez dozwolenia edytora. Tym samym, wszelkie linki międzytekstowe dotyczące tej strony są poddane do ówczesnej autoryzacji.

Kredyt zdjęć

Magnolia vertical © Zeabi – Fotolia.com

Magnolia horizontal © Sandra Gligorijevic – Fotolia.com